Corona en ziekteverzuim

Volendam, 17 maart 2020

Corona en onze ziekteverzuimverzekeringen. Hoe gaan we hier mee om?
Op basis van de meest gestelde vragen op de website van het RIVM, de OVAL, de Rijksoverheid en het CNV hebben wij een kort overzicht gemaakt van de belangrijke items over het Coronavirus en hoe u als werkgever hier het beste mee om kunt gaan. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan via de telefoon of per e-mail contact op met uw assurantieadviseur.

Preventieve maatregelen die jezelf kan nemen.
• gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na éénmalig gebruik weg;
• nies en hoest zoveel mogelijk in de binnenkant van de elleboog;
• was de handen met regelmaat, tenminste 20 seconden achter elkaar, met water en zeep.
• beperk de sociale contacten!

Maatregelen binnen het bedrijf ter voorkoming van Corona besmetting.
• de werkgever is verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen.
• laat de werkplekken vaker schoonmaken, denk ook aan deurkrukken, de trapleuning en apparatuur. Zorg voor voldoende zeep, papieren handdoeken en informeer de werknemers over de hygiëne maatregelen. Controleer dit ook!
• geef elkaar geen hand meer ter begroeting. Informeer niet alleen het eigen personeel maar ook de externe bezoekers hierover.
• laat werknemers zoveel mogelijk thuiswerken wanneer dat ( technisch) mogelijk is.

De meeste gestelde vragen en antwoorden over Corona en ziekteverzuimverzekeringen.
Keert de ziekteverzuimverzekering uit, als een werknemer door het Coronavirus ziek is geworden?
Ja, de oorzaak van de ziekte is namelijk niet relevant. In de huidige situatie zal het voorkomen dat de werknemer dit wel meldt. Leg het in ieder geval nergens vast in een dossier!

Wanneer moet het loon worden doorbetaald als werknemers in verband met het virus niet naar het werk willen of kunnen komen?
Als een werknemer ziek is, gelden de normale regels rondom het doorbetalen van het loon. De werknemer moet zich ziekmelden en zich aan de procedures houden. Dat de ziekte het gevolg is van het Coronavirus maakt niet uit.

Moet het loon worden doorbetaald wanneer een werknemer vanwege besmetting door Corona in het buitenland ziek is geworden en daar in quarantaine moet blijven?
Wanneer uw werknemer ziek is, dient het loon te worden doorbetaald. De opgenomen verlofdagen tijdens ziekte gelden niet als verlof, maar als ‘ziekteverlofdagen’.

Keert de ziekteverzuimverzekering uit, wanneer mijn werknemer in quarantaine moet of in isolatie wordt geplaatst?
Nee, de ziekteverzuimverzekering dekt alleen de loondoorbetaling van het loon tijdens ziekte. Tijdens quarantaine of wanneer de werknemer een bepaald gebied niet mag verlaten is er geen dekking op de ziekteverzuimverzekering.

Moet een werknemer verplicht naar het werk komen wanneer hij denkt besmet te zijn?
Bij het vermoeden van besmetting dient de werknemer de werklocatie niet te bezoeken. Verwijs hem naar de website van het RIVM (www.rivm.nl) of overleg met de huisarts noodzakelijk is.

Dient een werknemer naar het bedrijf te komen, wanneer een gezinslid/huisgenoot besmet is met het virus?
In deze situatie dient de werknemer thuis te blijven, omdat hij mogelijk besmet is met het virus. Als het mogelijk is, kan de werknemer wel thuiswerken. Wanneer de werknemer hierdoor in quarantaine moet blijven, dient de werkgever het loon door te betalen.

Wat is de rol van de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol wanneer het gaat om het Corona-virus. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen. De bedrijfsarts speelt geen rol bij het stellen van de diagnose, die taak ligt in eerste instantie bij de huisarts, eventueel aangevuld met het oordeel van de GGD. Stap 1 voor de werknemer bij een vermoedelijke besmetting is telefonisch contact met de huisarts.

Wilt u meer informatie? Hieronder een aantal websites die u kunt raadplegen:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.oval.nl/nieuws/update-informatievoorziening-voor-werkgevers-en-ondernemers-die-worden-getroffen-door-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.vno-ncw.nl/corona