Operationele DiVerziteiten!

Intro

Een jaar geleden ben ik begonnen als operationeel manager bij DiVerz! met een rondje langs alle kantoren. Met veel ideeën en uitdagingen ben ik aan de slag gegaan. Vervolgens is het een tijd stil geweest maar er is een hoop gebeurd. De eerste uitdaging was het draaiende houden van DiVerz!. Door een flinke groei in portefeuille, ingewikkelde conversies, Corona, capaciteitstekort, ransomeware aanvallen, technische storingen, lopende projecten en een hoop onduidelijkheid ging hier de aandacht naar toe. Nu is het ons gelukt om het fundament van DiVerz! te verstevigen dankzij het harde werken van het DiVerz! team! zijn we uit de “ crisis modus” en hebben we een stuk meer grip op ons werk. We hebben inzichtelijk waar de knelpunten zitten en waar ruimte ligt voor verbetering. Dit uit zich in een hoop projecten waar ook veel adviseurs bij betrokken zijn. In deze update neem ik jullie mee in een aantal lopende projecten en de status binnen de operatie DiVerz!

Jullie kunnen de boom in!

Als deze projecten zorgen voor golf aan communicatie. Om te zorgen dat informatie actueel is en dat er geen mailbom volgt gaan wij veel communicatie voor jullie op de schijf zetten. Zie bijgaande communicatieschema (link). Wij maken een communicatie “boom” waar een inhoudsopgave wordt bijgehouden waar informatie te vinden is. We nodigen jullie uit om hier heel actief gebruik van te maken

Je kunt de link kopiëren en gebruiken:
G:\g-diverz\DIVERZ-ALGEMEEN\COMMUNICATIE

Collegiale zaken

We hebben in dit kader goed nieuws en slecht nieuws:

  • Per 19 mei keert Camiel Staneke bij ons terug als zakelijk acceptant. Die hebben we natuurlijk snel ingewerkt 😉
  • Wendy gaat per 1 juni bij Turien werken. Erg jammer voor ons maar wij wensen haar natuurlijk het allerbeste toe!
  • Op 1 mei 2022 is Jenny, acceptant van het eerste uur bij DiVerz!, 5 jaar in dienst. Nogmaals van harte gefeliciteerd Jenny.
Operationeel overleg, plannen bespreken

Operationeel overleg

Maandelijks is er een operationeel overleg met als doel coördinatie tussen Diverz en kantoor. We bespreken plannen, ideeën en de aanpak van de dagelijkse werkzaamheden. Regelmatig is hier ook een adviseur bij aanwezig. Wil je ook een keer aanwezig zijn? Je bent van harte welkom! De notulen van het overleg zijn te vinden in de “boom”.

Je kunt de link kopiëren en gebruiken:
G:\g-diverz\DIVERZ-ALGEMEEN\COMMUNICATIE\Planning en projecten\Operationele zaken\OPERATIONEEL OVERLEG

Operationele projecten

Wij hebben tal van projecten opgestart. De projecten staan in de planning en voor sommige projecten is in de communicatiemap een projectplan te vinden. Het zijn er een hoop en ik ga er een aantal toelichten:

Je kunt de link kopiëren en gebruiken:
G:\g-diverz\DIVERZ-ALGEMEEN\COMMUNICATIE\Planning en projecten\Jaarplanning DiVerz!

  • Project waardebepalingen

Dit project richt zich op het actueel krijgen van de verzekerde waarde. We hebben alle afspraken hierover met de verzekeraars in kaart gebracht en aan de hand van een flowchart is het proces in kaart gebracht. We hebben daarnaast lijsten beschikbaar gesteld met verlopen garantie en posten zonder garantie. De uitkomsten zijn een actuele waarde in de polis en een garantie voor de klant.

  • Inwerkdocument, aandachtspunten en productsheets

We zijn bezig met het actualiseren van het inwerkdocument voor nieuwe adviseurs (of bestaande adviseurs die kennis willen opfrissen). Deze komt ook in de communicatie mappen te staan. We maken daarnaast een veelgestelde vragen document voor particulier om de adviseur te helpen met sneller uniforme informatie te krijgen. De productsheets die gemaakt worden geven per product een goed overzicht van het aanbod bij Diverz. De eerste sheet is gereed en staat in de communicatiemap. We hopen met deze projecten de adviseur van actuele en complete informatie te voorzien en duidelijkheid te geven over processen.


Tijd voor een nieuwe dak!

Schade

Wie kan zich nog de drie stormen herinneren van een aantal maanden geleden? Nou de medewerkers van het schadeteam zeker. Dudley, Eunice en Franklin. Stormen die in de werkvoorraad nog na resoneren en goed zichtbaar zijn in de resultaten.

Totaal leverde deze drie stormen bijna 2000 schademeldingen op met een geschat bedrag van meer als 2 miljoen.

Complimenten voor het schadeteam die keihard werkt om al deze meldingen af te handelen!


Afdeling inkomen

Ook met de afdeling inkomen zijn wij hard aan het bouwen aan de toekomst. Ook hier is de planning beschikbaar en in te zien voor iedereen.

Je kunt de link kopiëren en gebruiken:
G:\g-diverz\DIVERZ-ALGEMEEN\COMMUNICATIE\Planning en projecten\Projecten\PROJECT INKOMEN

Met het komende vertrek van Wendy hebben wij als team de rollen verdeeld totdat  we nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Hierover zijn jullie apart  geïnformeerd via de mail. Kitty en Dimphy vinden het prettig om vanuit een vaste structuur te werken en zijn goed bezig met de toegewezen projecten. Inmiddels hebben de dames al veel opgeleverd en dat is allemaal terug te vinden in de communicatieboom. Tevens ontzettend fijn dat we de komende tijd een beroep kunnen doen op Romana en Shanna. Dank jullie wel dames.

Het plan van aanpak inkomen

Los van de waardevolle input van het team is er door velen van jullie meegewerkt aan de totstandkoming van het Plan Inkomen. Dank jullie wel hiervoor!

In de planning zie je de acties die hieruit voortvloeien en die wij met elkaar monitoren en opleveren. Elke keer dat iets tot oplevering komt zullen we jullie informeren en dit in de communicatieboom zetten.

We hebben een top 4 focus  benoemd voor de komende tijd rekening houdend met de bezetting

  1. Inkoop en propositieontwikkeling
  2. Werking VDD
  3. Naverrekenen voor 1 juli a.s.
  4. Experience rating vanuit eigen regie