Schade melden

U heeft schade en nu?
U heeft schade foor brand, een aanrijding of door een andere gebeurtenis, zoals lekkage of een inbraak. Dit is vervelend en wij begrijpen dat u nu graag duidelijkheid wilt. Hieronder wordt weergegeven hoe de behandeling van uw schade in grote lijnen verloopt.

Wat gebeurt er als u schade heeft?
U neemt contact op met uw tussenpersoon. Meld telefonisch of online uw schade, of download het Europees Aanrijdingsformulier. Of u kunt de autoschade mobiel melden via https://www.mobielschademelden.nl. De schadebehandelaar ontvangt uw schademelding, beoordeelt deze en besluit of er een expert wordt ingeschakeld.

Telefonisch uw schade melden:

  • Heeft u tijdens uw reis direct/dringend hulp nodig? Neem dan contact op met de alarmcentrale van uw reisverzekering (24 uur per dag bereikbaar, ook vanuit het buitenland). U vindt het telefoonnummer op uw polisblad van de reisverzekering.
  • Heeft u pech (en de pechhulpmodule meeverzekerd op uw autoverzekering) of autoschade en kunt u niet verder rijden? Neem dan contact op met de alarmcentrale (24 uur per dag bereikbaar, ook vanuit het buitenland). U vindt het juiste telefoonnummer op uw groene kaart.
  • Is er sprake van een noodsituatie in of rondom uw woning en heeft u direct hulp nodig? Bel dan met uw tussenpersoon.

Openingstijden kantoor DiVerz!

Maandag t/m donderdag8.30 – 12.30 en 13.30 – 17.30 uur
Vrijdag8.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur

Buiten kantoortijden
In geval van nood zijn wij 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op 088-2340 900. Als u buiten werktijden belt krijgt u een bandje te horen en kunt u een mobiel telefoonnummer bellen voor noodsituaties.

Reactietermijn schademelding
Na de schademelding sturen wij u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. U kunt er op rekenen dat wij zo snel mogelijk uw schade afwikkelen.

De rol van de expert
De expert heeft tot taak de oorzaak en de omvang van de schade objectief vast te stellen. Hij/zij zal daarover met u een rapport uitbrengen aan ons. Meer informatie over de expert kunt u hier lezen.

Beslis en handel niet overhaast, maar bekijk samen met de expert wat in uw situatie de beste aanpak is. Bespreek met uw expert wat uw voorkeur heeft.

Contra-expertise
Bent u het niet eens met het door ons of de expert vastgestelde schadebedrag? Dan mag u zelf ook een expert inschakelen (een ‘contra-expert’). In dat geval stellen beide experts de schade vast. Alle experts moeten zijn aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties. Wij betalen de kosten van de experts.

Polisdekking
Na ontvangst van het rapport van de expert kijkt de schadebehandelaar op basis van alle beschikbare gegevens of de schade gedekt is.

Indien er dekking is, zal de schadebehandelaar de schade met u afwikkelen door:

  • het vastgestelde schadebedrag uit te betalen eventueel onder aftrek van het eigen risico en rekening houdend met maximeringen. U kunt daarna zelf zorgen voor het herstel of het vervangen van de verloren gegane zaken. Voor opstal geldt dat u een reparatieplicht heeft. Na ontvangst van de factuur zullen wij de schade pas aan u of herstelbedrijf vergoeden.
  • te zorgen voor herstel in natura. Bij herstel in natura schakelen wij een van onze herstelbedrijven in. Maakt u gebruik van een van onze herstelbedrijven, dan bespaart u zich veel administratieve rompslomp. En u hoeft geen geld voor te schieten. Het herstelbedrijf stuurt de factuur namelijk rechtstreeks naar ons als u een Akte van Cessie ondertekent.

Akte van Cessie
Het schadeherstelbedrijf dat wordt ingeschakeld, kan u vragen een Akte van Cessie te ondertekenen. Deze akte maakt het mogelijk dat wij de rekening van het betreffende bedrijf rechtstreeks aan de hersteller betalen.

Eigen risico
Als in de polis staat dat u een eigen risico heeft, dan brengen wij dat in mindering op de schade-uitkering. Wanneer een herstelbedrijf is ingeschakeld brengen wij het eigen risico bij u in rekening. Het herstelbedrijf kan u hiervoor een eenmalige machtiging geven.

Betaling van uw schade
Betaling van de schade zal uiterlijk binnen 5 werkdagen uitgevoerd worden, nadat wij over alle benodigde informatie beschikken die nodig is om de schade te kunnen afwikkelen.

Niet eens met de vergoeding?
Als u het niet eens bent met de hoogte van het schadebedrag of vergoeding van gemaakte kosten, dan kunt u in overleg treden met de schadebehandelaar van uw tussenpersoon. Blijft u niet tevreden, dan kunt u en klacht indienen. Zie hiervoor ook onze klachtenprocedure.

Fraudebeleid
Vertrouwen is de basis voor een goede relatie met onze verzekeringnemers. Helaas blijkt uit onderzoek dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen door fraude te plegen. Bijvoorbeeld wanneer bij een schade meer geclaimd wordt dan werkelijk het geval is, er een andere voorstelling van zaken wordt gegeven óf dat er bewust een nota vervalst wordt. Het plegen van fraude is strafbaar, maar fraude heeft ook als gevolg dat iedereen via de premie meebetaald aan het fraudegedrag van anderen. Dit is dan ook onder andere voor ons de reden dat wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zulke misstanden aanpakken, zodat de producten voor andere verzekerden betaalbaar blijven. Lees hier meer over ons fraudebeleid.