Wijzigingen – ASR

Verzekering Aanpassing Nieuwe polisvoorwaarden Verschillenoverzicht Periode
Particuliere aansprakelijkheid VP en VVP Premieverhoging 4,8% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Personenauto VP en VVP Premieverhoging 4,8% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Bestelauto particulier VP en VVP Premieverhoging 4,8% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Pleziervaartuigen VP, VVP en oud Europeesche Premieverhoging 4,8% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Inboedel VVP 2015 Premieverhoging 2,3% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Inboedel recreatiewoning VP Premieverhoging 4,8% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Rechtsbijstand particulier VVP + Verkeersdeelnemers VVP Premieverhoging 4,8% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Oldtimer VP, VVP en oud Europeesche Premieverhoging 4,8% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Motor VP, VVP en oud Europeesche Premieverhoging 4,8% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Bromfiets VP en VVP Premieverhoging 4,8% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Kampeerauto VP, VVP en oud Europeesche Premieverhoging 4,8% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Inventaris/Goederen Premieverhoging 4,8% n.v.t. n.v.t. 01-05-2023 tot 30-04-2024
Bedrijfsschade Wijziging voorwaarden Voorwaarden verzekering Bedrijfsschade voor het MKB Verschillenkaart BC 23-01 en BC 16-01 eo BZ 16-01 01-02-2023 tot 31-01-2024
Algemene polisvoorwaarden ziekteverzuim Nieuwe polisvoorwaarden algc 106V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Basismodule WIA Excedent Nieuwe polisvoorwaarden excc 419V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Basismodule WIA Vaste Aanvulling Nieuwe polisvoorwaarden vac 420V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Basismodule WGA-gat Basis Nieuwe polisvoorwaarden basc 417V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Basismodule WGA-gat uitgebreid Nieuwe polisvoorwaarden uitc 418V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Basismodule WIA AO < 35% bij verzuim – werkgever Nieuwe polisvoorwaarden wbvc 421V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Basismodule WIA AO < 35% Nieuwe polisvoorwaarden bodc 421V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Basismodule Verzuim eigen risico in dagen Nieuwe polisvoorwaarden vzdc 210V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Verzuimverzekering (eigen risico in geld) Nieuwe polisvoorwaarden vmsl 33 Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Basismodule MKB Verzuim-ontzorgverzekering Nieuwe polisvoorwaarden mkbo 204V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Basismodule Inkomensaanvulling Nieuwe polisvoorwaarden inkc 417V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Basismodule Ziektewet Nieuwe polisvoorwaarden vzzw 210V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Basismodule arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Nieuwe polisvoorwaarden aocvf 308V Verschillenoverzicht 01-01-2023 tm 31-12-2023
Personen-, bestel en vrachtauto zakelijk Premieverhoging 9,9% n.v.t. n.v.t. 01-11-2023 t/m 31-10-2024