Doelgroepenomschrijving

Maatschappij Doelgroep
ASR Particuliere verzekeringen
Nationale-Nederlanden Particuliere verzekeringen
ASR Zakelijke verzekeringen
Nationale-Nederlanden Zakelijke verzekeringen