Welkom op de site van DiVerz!

DiVerz! treedt op als gevolmachtigde van een aantal verzekeringsmaatschappijen. Wij houden ons bezig met het accepteren en administreren van verzekeringen, en het afhandelen van schades die op deze verzekeringen worden gemeld. Wij zijn een efficiënte schakel tussen verzekeraar en verzekeringsadviseur.

Wij treden zelf niet op als bemiddelaar of adviseur in verzekeringen. Daarvoor verwijzen wij u naar de bij ons aangesloten assurantiekantoren.

Onze volmachten

Profiteer van onze uitstekende mix:

 
 

Fullservice

Persoonlijk contact

Bij DiVerz! hechten we veel waarde aan een goed persoonlijk contact. Bij ons is verzekeren nog mensenwerk. Onze mensen zijn toegewijd, accuraat en, als de situatie er om vraagt, flexibel.

Gevolmachtigde

Voor verzekeraars treedt DiVerz! op als gevolmachtigde. Dit betekent dat DiVerz! namens die verzekeraars aanvragen en wijzigingen behandelt, polissen opmaakt, schades afwikkelt en premies incasseert.