Welke kosten betaalt u precies?

Bij het afsluiten en verlengen van een verzekering worden er polis- en verlengingskosten in rekening gebracht.

Nieuwe verzekering
De poliskosten zijn € 7,26 voor een particuliere verzekering en € 12,10 voor een zakelijke verzekering en een motorrijtuigverzekering. Deze kosten zijn inclusief 21% assurantiebelasting. In het geval van een pakketaanvraag met één of meer onderdelen zijn de eenmalige poliskosten minimaal € 7,26 en maximaal € 12,10.

Verlengings- en wijzigingskosten
De verlengingskosten zijn € 1,82 inclusief 21% assurantiebelasting. U betaalt dit per betalingstermijn. Heeft u meerdere polissen in één pakket? Dan betaalt u € 1,82 per pakket per betalingstermijn.
De wijzigingskosten zijn afhankelijk van het type wijziging:

Type en Kosten
Wijziging motorrijtuigen met aanmelding kenteken € 12,10
Wijziging motorrijtuigen zonder aanmelding kenteken € 7,26
Wijziging andere verzekeringen € 7,26

Wanneer betaal ik polis- verlengings- of wijzigingskosten?
Wijzigt u de dekking, zegt u uw verzekering tussentijds op of sluit u een nieuwe verzekering? Dan betaalt u polis- of wijzigingskosten. Verlengingskosten worden per polis/pakket bij elke betalingstermijn in rekening gebracht.

U betaalt geen poliskosten wanneer de polis op ons initiatief wordt afgegeven of wanneer u om een kopie polis vraagt. Ook groene kaarten en verzekeringsbewijzen verstrekken wij kosteloos.

Wij brengen bij beëindiging van een contract op de contractvervaldatum geen kosten in rekening. Uitzondering hierop is wanneer u ons verzoekt een polis met terugwerkende kracht te beëindigen en de gewenste beëindigingsdatum is meer dan een jaar geleden. Wij brengen in dergelijke gevallen € 12,10 kosten in rekening, omdat wij in dit soort gevallen meer moeten uitzoeken, nakijken en verrekenen. Wij zullen dit bedrag verrekenen met de terug te geven premie.