Volmachtbedrijf

Welkom bij DiVerz! Wij zijn uw business partner op het gebied van schade- en inkomensverzekeringen.

DiVerz! is als volmachtbedrijf in staat om snel en efficiënt te werken. Dit betreft zowel onze administratieve processen als ook onze productontwikkeling en korte time to market. Kwaliteit en deskundigheid hebben wij hoog in het vaandel staan.  Onze deskundige medewerkers blijven via opleidingen en cursussen op de hoogte van de recente ontwikkelingen.

Samenwerking

DiVerz! werkt exclusief samen met een beperkt aantal professionele financiële dienstverleners die als bemiddelaar en adviseur optreden. De volgende advieskantoren maken gebruik van de dienstverlening van DiVerz!:

  • De Jong Assurantiën – Den Helder / Schagen
  • nemassdeboer – Volendam
  • Braas & Partners – De Goorn
  • NVO Groep – ‘s-Gravendeel / Stolwijk
  • Steijnborg Assurantiën – Hilversum

Eigen producten

Naast de standaardproducten van een groot aantal verzekeraars hebben wij ook diverse eigen producten ontwikkeld zoals speciale Particuliere Woonverzekeringen, een Zakelijk Multiverzekeraars pakket, de Stintverzekering en een propositie voor Kinderdagverblijven.

Deze verzekeringen hebben veelal betere voorwaarden dan de standaardproducten van verzekeraars en zijn specifiek afgestemd aan de doelgroep en/of eisen die vanuit bijvoorbeeld een branchevereniging of CAO worden gesteld.

NVGA

DiVerz! is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Agenten (NVGA). Het lidmaatschap van deze vereniging stelt hoge eisen aan de inrichting van de organisatie en de kwaliteit van dienstverlening. Voor u betekent dit een garantie voor kwaliteit.

Beloningsbeleid DiVerz! B.V.

Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers. Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris.

Hoe word ik daar wijzer van?

Een financieel dienstverlener die gevolmachtigd agent is,
biedt u tal van voordelen. Hij behandelt, accepteert en verwerkt
aanvragen voor verzekeringen, financieringen, hypotheken
of andere financiële producten volledig zelfstandig, dus
zonder tussenkomst van verzekeraar of bank. Dat is sneller en
efficiënter. U loopt daarbij geen enkel risico: banken en verzekeraars
zijn gebonden aan wat de financiële dienstverlener
als hun gevolmachtigd agent met u heeft afgesproken.

En bij schade?

De financiële dienstverlener regelt dat als gevolmachtigd
agent ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede,
snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

Levert de gevolmachtigd agent ook maatwerk?

Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of wagenpark,
een woonhuis of fabriekscomplex, een individuele of collectieve
ziektekostenverzekering, de gevolmachtigd agent is een
professional die het juiste financiële product kan leveren.

De gevolmachtigd agent kan u naast standaard financiële producten
van banken en verzekeraars ook maatwerk leveren in
de vorm van een eigen volmachtproduct. Hij kan de prijs of
voorwaarden van een standaard maatschappijproduct – in
overleg met de verzekeraar – zelf aanpassen.

Wat is een gevolmachtigd agent?

Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid
(‘volmacht’) heeft om namens een of meerdere verzekeraars of banken
rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat
een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij ook doet.
Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld.
Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit
Financiële Markten (Afm).

Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener met een belangrijke
toegevoegde waarde – zijn volmacht(en). Daardoor kan hij u
beter en sneller van dienst zijn.

Kan een gevolmachtigd agent ook tussenpersoon zijn?

Ja. Het eigen volmachtbedrijf wordt dan gebruikt om de advies- en bemiddelingsactiviteiten
te ondersteunen. De uitoefening van beide bedrijven
vindt evenwel plaats in aparte ondernemingen. Er zijn ook
gevolmachtigd agenten die met meerdere bemiddelaars samenwerken,
van enige tientallen tot vele honderden. Grote volmachtbedrijven fungeren
populair gezegd als financiële groothandel.

Hoe weet ik of een financieel dienstverlener een gevolmachtigd agent is?

Briefhoofd of website brengen meestal snel uitkomst. Of raadpleeg de
polis: als een polis of overeenkomst is ondertekend door de financieel
dienstverlener in plaats van door de verzekeringsmaatschappij of bank,
hebt u vrijwel zeker te maken met een gevolmachtigd agent. U kunt ook
het register van financieel dienstverleners op www.afm.nl raadplegen;
de ledenlijst van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven
vindt u op www.nvga.nl.

Hij kan ook een nieuw financieel product samenstellen als dat
beter aansluit bij uw situatie. Boven een dergelijke polis of
overeenkomst komt vaak de kantoornaam van de gevolmachtigd
agent te staan.

De gevolmachtigd agent kan ook zelf een nieuw financieel product
ontwikkelen en dat onder eigen merknaam op de markt
brengen. Zo’n eigen volmachtproduct is het ‘huismerk’ van de
gevolmachtigd agent.

Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?

Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend
door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens
een of meer verzekeringsmaatschappijen of banken. Die worden
ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of
overeenkomst vermeld. Is het er meer dan één, dan wordt hun
aandeel vermeld. Bij verzekeringen bijvoorbeeld: 50% verzekeringsmaatschappij
X, 30% verzekeringsmaatschappij Y en 20%
procent verzekeringsmaatschappij Z.

Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?

Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen.
Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling hebt
u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken:
de gevolmachtigd agent.

Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

Nee. Gevolmachtigd agenten nemen verzekeraars en banken veel werk
uit handen. Daarvoor ontvangen zij van deze partijen een aparte vergoeding.
U betaalt niets extra’s. Deze aparte vergoeding is alleen
bestemd voor de volmachtwerkzaamheden.

Hoe onafhankelijk is de gevolmachtigd agent?

De gevolmachtigd agent heeft een volmacht van één tot soms tientallen
verzekeraars en banken. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. Maar
hij is niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij de
partijen waarvan hij een volmacht heeft. Wel zal hij in beginsel kiezen
voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat hij de
dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand heeft.

Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?

Zeker! Een gevolmachtigd agent voldoet volledig aan de eisen
die door de Autoriteit Financiële Markten (Afm) zijn gesteld.
Bovendien stellen banken en verzekeraars die een volmacht
aan een financieel dienstverlener verlenen nog eens extra voorwaarden
van vakbekwaamheid, transparantie en integriteit.

De meeste gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven
(NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert. Kijk op
www.nvga.nl.

Alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening, postbus 93257, 2509 AG
Den Haag of kijk op www.kifid.nl. Heeft uw klacht betrekking
op een zorgverzekering dan kunt u terecht bij Stichting Klachten
en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), postbus 29, 3700
AG Zeist, www.skgz.nl.