Fraude

Fraude

Uit de praktijk blijkt helaas dat er nog steeds fraude wordt gepleegd. Doordat er fraude plaatsvindt, betaalt u via uw premie u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dat willen wij natuurlijk voorkomen en daarom doen wij aan fraudebestrijding.

 

Onze definitie van fraude:
Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft conform de polisvoorwaarden.

Voorbeelden:

 • het niet eerlijk verstrekken of achterhouden van relevante informatie aan de verzekeraar
 • het niet eerlijk beschrijven wat er is gebeurd bij schade
 • het veranderen van bedragen op aankoopnota’s die overlegd worden
 • meer claimen dan de werkelijk geleden schade
 • een afgewezen schade opnieuw opgeven met een andere toedrachtsomschrijving

Fraude wordt opgespoord op de volgende manieren:

 • verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
 • verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen die speciaal zijn ingericht om fraude te detecteren
 • de markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH) dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt

Maatregelen die wij treffen bij fraude als er sprake is van fraude:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt voor alle verzekeringen die bij DiVerz! zijn ondergebracht
 • Uitsluiting van verzekeren in de toekomst
 • De verzekeraar plaatst uw naam op de interne incidentenlijst
 • DiVerz! meldt fraude aan de Stichting CIS die het incendentenregister bijhoudt. Dit register wordt door alle verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer informatie hierover kunt u vinden op: stichtingcis.nl
 • Er wordt aangifte gedaan bij de politie