Klachten

Waar gewerkt wordt, vallen spaanders, ook bij DiVerz!. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan is het voor u goed te weten dan wij hiervoor een klachtenprocedure hebben opgesteld.

Meld uw klacht altijd eerst schriftelijk bij de directie van DiVerz!. Wij nemen uw klacht direct in behandeling en sturen u een ontvangstbevestiging. Na uiterlijk twee weken ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie. Als de behandeling van uw klacht langer gaat duren, dan informeren wij u daarover.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Bent u niet tevreden met het antwoord en de oplossing van DiVerz!, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. DiVerz! is aangesloten bij deze klachteninstantie, onder nummer 200.000.502. Meer informatie over Kifid vindt u op www.kifid.nl.

KiFiD

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070-3338999
E-mail: info@kifid.nl