Verzekeringskaarten

Verzekeringskaarten:

Het Verbond van Verzekeraars heeft verzekeringskaarten opgesteld, met het doel consumenten op eenvoudige wijze de belangrijkste kenmerken van verzekeringen duidelijk te maken.
Van de verzekeringsproducten die wij namens onze volmachtgever voeren vindt u de Verzekeringskaarten hier.