Kan een gevolmachtigd agent ook tussenpersoon zijn?

Ja. Het eigen volmachtbedrijf wordt dan gebruikt om de advies- en bemiddelingsactiviteiten te ondersteunen. De uitoefening van beide bedrijven vindt evenwel plaats in aparte ondernemingen. Er zijn ook gevolmachtigd agenten die met meerdere bemiddelaars samenwerken, van enige tientallen tot vele honderden. Grote volmachtbedrijven fungeren populair gezegd als financiële groothandel.

Did this answer your question?