Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

Nee. Gevolmachtigd agenten nemen verzekeraars en banken veel werk uit handen. Daarvoor ontvangen zij van deze partijen een aparte vergoeding. U betaalt niets extra’s. Deze aparte vergoeding is alleen bestemd voor de volmachtwerkzaamheden.

Did this answer your question?