Strategische DiVerziteiten!

Intro

Bij het schrijven van deze intro ontkom ik er daarom niet aan om “COVID-19” te benoemen.  We zijn allemaal op een of andere manier wel geraakt door dit virus en hebben als samenleving maar ook als bedrijf een turbulente periode achter de rug. De beperkingen en lockdowns hebben veel impact op jullie klanten gehad en daarmee ook op jullie als adviseur, waarbij er veel is gevraagd van ieders creativiteit en doorzettingsvermogen.

Als ik op deze periode terugkijk blijf ik het enorm krachtig en mooi vinden om te zien dat we – adviseur en volmacht – als heel nauw samenwerkende en verbonden bedrijven, naar de kansen blijven kijken en daar op een flexibele en vooruitstrevende manier invulling aan geven. Met als doel: “het goed blijven bedienen van onze gezamenlijke klanten”. Uiteindelijk heeft dit veel van de adviseurs en ons allen gevraagd en ook veel gebracht, niet in de laatste plaats een perfecte omgang met en werking van teams J.

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd en bij Diverz stond 2021 in het teken van het verstevigen van het fundament. Met de focus op het verbeteren van de bezetting en vergoten capaciteit, het beheersbaar maken van de werkvoorraad en het stroomlijnen van processen.  Hoewel misschien niet altijd (voldoende) zichtbaar, is er door iedereen een berg werk verzet. Zo veel zelfs, dat ik niet de illusie heb dat ik jullie allemaal met een enkele nieuwsbrief kan bijpraten. Hoe graag ik dat ook zou willen. Dit maakt dat het juist nu, na een fase van betrekkelijke stilte, van groot belang is om met elkaar in dialoog te blijven en te communiceren.

Dat alles valt of staat met communicatie zal voor iedereen helder zijn. Maar het moet ook geen containerbegrip worden. De kunst blijft om de communicatie zo efficient en effectief mogelijk te doen. Zeker wanneer er zoveel en tegelijk speelt. Juist daarom vind ik de introductie van deze nieuwe digitale DiVerz! nieuwsbrief enorm belangrijk en ben ik erg benieuwd naar jullie feedback.

Ik wens jullie dan ook veel leesplezier!

Michael Knaapen

Samenwerking en een goede planning

Doelstellingen & (jaar)planning DiVerz!

De positie van DiVerz! als volmachtbedrijf kenmerkt zich door het fungeren als een efficiente brug tussen verzekeraar en adviseur. Samenwerking en een goede planning is daarbij van groot belang.
Jaarlijks bepalen we de doelstellingen en stellen we een planning op. De doelstellingen en planning komen tot stand met grote en directe betrokkenheid vanuit de advieskantoren.
Bij het bepalen van de doelstellingen focussen we ons op het neerzetten van een professionele organisatie, focus op centrale inkoop en het verhogen van de toegevoegde waarde van DiVerz! voor de betrokken advieskantoren en haar adviseurs.
Dit heeft geleid tot een jaarplanning die leidend is en richting geeft aan de doelstellingen van de teams en de medewerkers van DiVerz! Zo dragen we allemaal aan dezelfde (eind)doelstellingen bij.
We willen jullie, via deze nieuwsbrief, meenemen in wat er bij DiVerz! speelt en is gebeurd. Maar vooral een update geven over de jaarplanning, de projecten die hier uit zijn gekomen en de voortgang/status hiervan.
De jaarplanning wordt maandelijks bijgewerkt en de laatste versie vind je hier. De planning is opgesplitst naar de volgende aandachtsgebieden:

 • Commercie (Productontwikkeling & Inkoop)
 • Claims
 • Processen
 • IT/digitalisering
 • Kennis & Samenwerking
 • Personeel & Organisatie
 • Compliance
 • Marketing & Communicatie

Je kunt de (jaar)planning ook vinden met deze stappen: op de schijf (g-diverz) ga naar de MAP DIVERZ-ALGEMEEN\COMMUNICATIE en kies vervolgens, Planning en projecten\Jaarplanning DiVerz!
*ieder \ staat voor een map

DiVerz! in de pers

DiVerz! is gevolmachtigd agent en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). De NVGA is sinds 1960 belangenbehartiger voor de beroepsgroep en haar leden. Op dit moment zijn er 157 volmachtbedrijven lid van de NVGA met een totaal premievolume van bijna 4 miljard. De vereniging heeft professionalisering, groei van de volmachtmarkt en  samenwerking tussen de leden en business partners hoog in het vaandel staan.

Driemaal per jaar publiceert de NVGA het GA Magazine dat wordt verspreid onder de leden en alle business partners zoals verzekeraars en systeemhuizen. In elke editie is wordt een van de leden nadrukkelijker aan het woord gelaten om zich voor te stellen. In de meest recente editie was het de beurt aan DiVerz! en is er een interview over DiVerz! met Niels de Haan en Michael Knaapen geplaatst.  Het volledige artikel kan je hier teruglezen.

Productontwikkeling & inkoop
Introductie nieuw DiVerz! particulier huismerk – DiVerz! Goed Geregeld Pakket


Vier nieuwe particuliere producten van DiVerz!
Het is zover! Met ingang van begin juni 2022 lanceren wij, onder ons eigen DiVerz! – label een nieuw particulier verzekeringspakket met vier nieuwe particuliere producten. 


Nieuwe producten
Met deze nieuwe producten bieden wij vier verschillende particuliere schadeverzekeringen aan: een personenauto-, inboedel-, woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekering. De producten worden onder eigen label van DiVerz! aangeboden waardoor we in staat zijn meer maatwerk te bieden. Op deze manier werken wij aan een innovatief én scherp aanbod voor de adviseur en haar klanten.

Enkele voordelen op een rij:
* Dekkingen naadloos op elkaar afgestemd.
* Veel keuzemogelijkheden.
* Ook op te nemen in pakket en te combineren met andere losse producten.
* Maximaal 10% pakketkorting.

* Geen toeslag bij termijnbetaling.
* Eenvoudig te vergelijken, offreren en sluiten via AWI Connect.
* DiVerze andere faciliteiten.


De verzekeringnemer heeft daarbij de mogelijkheid te kiezen tussen verschillende hoogtes van het eigen risico. Dit is uiteraard medebepalend voor de premiestelling.

Productkenmerken
Een uitgebreid overzicht van de voordelen, kenmerken, polisvoorwaarden en verzekeringskaarten van onze nieuwe DiVerz!-producten, is uiteraard beschikbaar. Je kan deze informatie terugvinden op de centrale locatie:

Op de schijf (g-diverz) ga naar de MAP DIVERZ-ALGEMEEN\COMMUNICATIE en kies vervolgens:
Particulier\DiVerz! Goed Geregeld Pakket
*ieder \ staat voor een map

Je kunt ook de link kopiëren en gebruiken:
G:\g-diverz\DIVERZ-ALGEMEEN\COMMUNICATIE\Particulier\DiVerz! Goed Geregeld Pakket


Hoe te offreren en sluiten

Het pakket en de producten komen begin juni live in AWI Connect en zijn dan direct te offreren, sluiten en muteren. De (kortings)faciliteiten worden dan automatisch toegepast.

Heb je vragen?
Bij vragen kunt u als vanzelfsprekend contact opnemen met een van de acceptanten van het Particuliere Team. Meer informatie of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd vooral ook de communicatieboom en deze nieuwsbrief de DiVerziteiten in de gaten!

MKB – propositie(s)

Vanuit de zakelijke adviseurs, maar evengoed vanuit de zakelijke acceptanten, is er veel behoefte aan het kunnen bieden van meer mogelijkheden in volmacht voor onze zakelijke relaties. Het gaat dan om hogere limieten, zachte clausules en scherpere tarieven voor de betere risico’s. Vorig jaar hebben we hier al werk van gemaakt, maar is het niet gelukt om hier een concrete invulling aan te geven. Daarom staat zakelijk voor dit jaar prominent op de planning.

Het projectteam bestaat uit een afvaardiging vanuit DiVerz! en de kantoren:

 • Andre Tielens
 • Job Kwakman
 • Leon de Zwart
 • Jasmina Lazic
 • Fabian Feijen
 • Gerard Kroon
 • Ilse Verbree
 • Edwin Booi

We hebben de input en voorbereiding van vorig jaar meegenomen en zijn gestart met het toetsen van de eerder opgehaalde uitgangspunten en doelstelling(en). Hieruit kwam naar voren, mede door de ervaring van Ilse bij Zicht, dat het bouwen van een volledige propositie en het onderhouden hiervan heel veel tijd en resources vraagt. En dat waar we sneller meer toegevoegde waarde willen leveren.

Cliffhanger

Om deze reden hebben we besloten om de doelstelling aan te passen, concreter te maken. We hebben een nieuwe projectplanning opgesteld, deze vind je hier. Belangrijk onderdeel van het project is het maken van de juiste keuzes op basis van de beschikbare data uit ANVA. Helaas blijkt deze data niet altijd aanwezig of even betrouwbaar, waardoor de analyse meer tijd vergt. In de volgende nieuwsbrief zullen we meer aandacht schenken aan dit project.

Wel hebben we alvast een mooie “cliffhanger”:

Onderdeel van de MKB – propositie is natuurlijk de zakelijk gebruikte auto, bestelauto’s en land-/werkmaterieel. Specifiek hiervoor is er door Edwin de mogelijkheden om het aanbod te verbeteren onderzocht en niet zonder resultaat. De uitwerking hiervan zullen we op korte termijn met jullie delen!