Voorwaarden

Polisvoorwaarden:

Heeft u een polis waarvoor DiVerz! optreedt als gevolmachtigde, dan kunt u hier de polisvoorwaarden vinden die op uw verzekering van toepassing zijn.

In de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden (oud REAAL) kan de naam van VIVAT Schadeverzekeringen en/of REAAL Schadeverzekering voorkomen.  In die gevallen waar deze namen vermeld staan, mag u vanaf 1 januari 2021 lezen ‘Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.’