Voorwaarden

Polisvoorwaarden:

Heeft u een polis waarvoor DiVerz! optreedt als gevolmachtigde, dan kunt u hier de polisvoorwaarden vinden die op uw verzekering van toepassing zijn.